Medlemskap og kontigent

Stabækk Håndball er et allianseidrettslag under Stabæk IF, hvor håndballen er en egen selvstendig organisasjon. Dette betyr at alle må være medlem både i Stabæk IF og i Stabæk Håndball. Medlemskontingenten betales til Stabæk IF, mens treningskontingenten betales til Stabæk Håndball.

Meld inn deg/ditt barn i Stabæk IF

Meld deg/ditt barn inn i Stabæk Håndball

 

Alder Medlemskap IF
0-18 år kr 400,-
19-69 år kr 500,-
70 år+ kr 350,-
Livsvarig medlemskap kr 7500,-
Familiemedlemskap kr 1000,-*

* Familiemedlemskap tildeles automatisk ved innmelding av flere medlemmer i samme husstand. Medlemskapet gjelder per kalenderår og løper til det blir sagt opp.

Medlemskontingent

Felles for alle utøvere og medlemmer i Stabæk Idrettsforening og våre avdelinger og allianser er at det betales medlemskontingent til Stabæk IF. Denne kontingenten er et krav for å kunne delta på treninger, kamper og konkurranser, og ikke minst for å være dekket av forsikringsordninger. I tillegg dekker den daglig drift av idrettsforeningen.

Forsikring

Alle barn (fram til den datoen de fyller 13 år), som er medlem i Stabæk Idrætsforening, har en Idrettsforsikring når man betalt medlemskontingent. Forsikringen gjelder for Idrettsskade, det vil si skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse og Ulykkesskade, det vil si skade på kroppen forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer på reise og under opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Våre avdelinger og allianser, det vil si Bandy, Alpin, Orientering, Fotball og Håndball vil i tillegg innkreve treningsavgifter avhengig av hvilke aktiviteter utøveren melder seg på for å dekke kostnader knyttet til trenere, utstyr og bruk av idrettsanleggene, samt deltakelse i seriespill, turneringer og konkurranser.

Tilbake